Voice Changer for VOIP

Voice Changer for VOIP 1.5

Miễn phí
Nó có thể thay đổi giọng nói là nam hay nữ
Người dùng đánh giá
3.3  (12 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.5 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
RSkype
Voice Changer for VOIP là một chương trình được thiết kế cho Comment, Yahoo Messenger, QQ và YY người đó có thể thay đổi giọng nói là nam hay nữ. Chương trình cũng có thể cho anh để chọn từ nhiều giọng nói hiệu ứng và nó có thể dịch những thay đổi giọng nói trong tất cả các cuộc gọi.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: